Lidmaatschap

Om lid te worden van BVM De Meern kunt u het inschrijfformulier downloaden en per e-mail zenden aan de ledenadministratie. Het lidmaatschap en de contributie zijn op kwartaalbasis (januari-maart, april-juni, juli-september, oktober-december). Het lidmaatschap gaat altijd in per de eerste van de maand.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per post of email) opgezegd worden bij de ledenadministratie. Opzeggen kan tot uiterlijk 2 weken voor het einde van het lopende kwartaal. Niet tijdige opzegging verplicht het lid tot betaling van het volgende kwartaal. Bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie terugbetaald.